Käsikirjoitus

Etsimme omaehtoisia käsikirjoituksia. Tärkeämpää kuin runous, essee, aforistiikka tai proosa lajityyppinä on kirjoituksen ja ajattelun kirkkaus muotonsa tasolla.

Lähetä meille mietitty, suppeahko kokonaisuus tai ote mieluummin kuin laaja materiaalivaranto. Kymmenestä tai kahdestakymmenestä sivusta rakenteellisesti jäsenneltyä tekstiä saamme paremman käsityksen kuin sadasta liuskasta työmateriaalia.

Lähetä käsikirjoituksesi PDF-muodossa osoitteeseen

Resurssimme ovat sangen rajalliset. Luemme Poesialle lähetetyt käsikirjoitukset, mutta emme sitoudu vastaamaan, kommentoimaan emmekä lähettämään meille toimitettuja käsikirjoituksia takaisin tekijälle. Vaikka olemme kiinnostuneita käsikirjoituksista ja arvostamme meille osoitettua luottamusta, pyrimme suuntaamaan käsillä olevan työpanoksemme etupäässä tekeillä olevien kirjojen hyväksi.