Mikä on Poesia?

Poesia on syksyllä 2010 perustettu osuuskuntamuotoinen kustantamo. Toiminnan keskiössä on kiinnostava ja monimuotoinen runous, joka vetää puoleensa myös muuta keskittymistä vaativaa kirjallisuutta.

Huomattavan runonimekemäärän lisäksi olemme julkaisseet kokeellista proosaa, esseistiikkaa, kirjallisuudentutkimusta sekä lajimääritelmien väliin jääviä tai muiden taiteenlajien kanssa vuorovaikuttavia tekstejä.

Poesia jäsenistö koostuu runoilijoista ja muista kirjantekemisen ammattilaisista. Yhteisöllisessä kustantamossa kirjaprosessin osia ja eri tehtäviä ei ole eroteltu jyrkästi, vaan niitä voi jakaa, vaihdella ja opettaa. Monet osuuskunnan jäsenet toimivat niin kirjoittajan, toimittajan kuin kirjantekijän rooleissa sekä viestinnässä ja hallinnossa.

Julkaistavat kirjat valitaan taiteellisin kriteerein. Jokaisella kirjalla on vähintään yksi sitoutunut kustannustoimittaja, joka antaa teokselle sen tarvitseman ajan paneutuneessa, horisontaalisessa keskustelussa tekijän kanssa. Luotamme myös lukijan kykyyn ja haluun lukea tarkasti ja luoda merkityksiä: juhlitun tekijän sijaan pääosassa on lukijan työ.

Käsityönä tehdyt kirjaesineet ja verkossa elävät teokset eivät syrjäytä toisiaan. Yhdistelmä uusia ja vanhoja painotekniikoita – offset, print on demand, kohopainotekniikat, digitaalinen julkaiseminen – mahdollistaa monenlaiset julkaisut eri kokoisille yleisöille sekä pitkän elinkaaren kirjalle.

Poesian julkaisemat teokset ovat pääsääntöisesti vapaasti saatavilla pdf-muodossa noin puoli vuotta ilmestymisen jälkeen; tästä poiketaan ainoastaan tekijänoikeudellisista tai kirjan olomuotoon liittyvistä syistä. Maksuttomalla pdf-julkaisemisella tahdomme edistää taiteen tasavertaista saavutettavuutta, sen liikkuvuutta ja tästä syntyvää ennustamatonta hyvää.

Kirjojen lisäksi julkaisemme Poesiavihkot-sarjaa, jonka teokset ovat kirjaa suppeampia, itsenäisiä ja usein uusia muotoja etsiviä kokonaisuuksia, sekä Noesis-verkkolehteä, joka keskittyy runouden syventyvään lukemiseen.

 


 

Käsikirjoitus

Etsimme omaehtoisia käsikirjoituksia. Tärkeämpää kuin lajityyppi sinänsä – oli se sitten runous, esseistiikka, aforistiikka tai proosa – on kirjoituksen ja ajattelun kirkkaus.

Lähetä meille mieluummin mietitty ote tai suppeahko kokonaisuus kuin laaja materiaalivaranto. Kymmenestä tai kahdestakymmenestä sivusta rakenteellisesti jäsenneltyä tekstiä saamme paremman käsityksen kuin sadasta liuskasta työmateriaalia.

Lähetä käsikirjoituksesi PDF-muodossa osoitteeseen kasikirjoitukset@poesia.fi

Olemme aina kiinnostuneita uusista käsikirjoituksista ja tuoreista tekijöistä. Luemme kaikki Poesialle lähetetyt käsikirjoitukset, mutta resurssien rajallisuuden vuoksi emme voi sitoutua vastaamaan, kommentoimaan emmekä lähettämään meille toimitettuja käsikirjoituksia takaisin.

 


 

Tukijat

Poesian kehitystoimintaa ovat tukeneet Tiina ja Antti Herlinin säätiö vuonna 2015 sekä Koneen Säätiö vuosina 2014, 2016 ja 2018-2021.

 


 

Osuuskunta Poesian jäsenet

Virpi Alanen, Kristian Blomberg, Mikko Branders, Mikael Brygger, Pauliina Haasjoki, Tytti Heikkinen, Kimmo Kallio, Mari Koski, Sirpa Kyyrönen, Tiina Lehikoinen, V.S. Luoma-aho, Teemu Manninen, Raisa Marjamäki, Marko Niemi, Harry Salmenniemi, Henriikka Tavi, Olli-Pekka Tennilä ja Miia Toivio

 

Osuuskunta Poesian hallitus 2019–20

Kristian Blomberg (vpj), Mikael Brygger, Pauliina Haasjoki, Sirpa Kyyrönen (pj), Tiina Lehikoinen

 


 

Yhteystiedot

Osuuskunta Poesia
Hauhontie 6-8 B 5a
00550 Helsinki
puh. 044 7177 409
poesia.fi | info@poesia.fi

Toimitus
Olli-Pekka Tennilä
olli-pekka.tennila(a)poesia.fi
0400 532 153
– käsikirjoitukset, painoyhteistyö, graafikot

Tiedotus
Kimmo Kallio
kimmo.kallio(a)poesia.fi

Arvostelukappaleet
tiedotus(a)poesia.fi
044 7177 409

Toimisto ja myynti
Niina Rauhala
niina.rauhala(a)poesia.fi
044 7177 409

Poesiavihkot
Kristian Blomberg
kristian.blomberg(a)poesia.fi

Hallituksen puheenjohtaja
Sirpa Kyyrönen
sirpa.kyyronen(a)poesia.fi
045 136 5595