Mikä on Poesia?

Poesia on syksyllä 2010 perustettu osuuskuntamuotoinen kustantamo. Toiminnan keskiössä on kiinnostava ja monimuotoinen runous, joka vetää puoleensa myös muuta keskittymistä vaativaa kirjallisuutta.

Huomattavan runonimekemäärän lisäksi olemme julkaisseet kokeellista proosaa, esseistiikkaa, kirjallisuudentutkimusta sekä lajimääritelmien väliin jääviä tai muiden taiteenlajien kanssa vuorovaikuttavia tekstejä.

Poesia jäsenistö koostuu runoilijoista ja muista kirjantekemisen ammattilaisista. Yhteisöllisessä kustantamossa kirjaprosessin osia ja eri tehtäviä ei ole eroteltu jyrkästi, vaan niitä voi jakaa, vaihdella ja opettaa. Monet osuuskunnan jäsenet toimivat niin kirjoittajan, toimittajan kuin kirjantekijän rooleissa sekä viestinnässä ja hallinnossa.

Julkaistavat kirjat valitaan taiteellisin kriteerein. Jokaisella kirjalla on vähintään yksi sitoutunut kustannustoimittaja, joka antaa teokselle sen tarvitseman ajan paneutuneessa, horisontaalisessa keskustelussa tekijän kanssa. Luotamme myös lukijan kykyyn ja haluun lukea tarkasti ja luoda merkityksiä: juhlitun tekijän sijaan pääosassa on lukijan työ.

Käsityönä tehdyt kirjaesineet ja verkossa elävät teokset eivät syrjäytä toisiaan. Yhdistelmä uusia ja vanhoja painotekniikoita – offset, print on demand, kohopainotekniikat, digitaalinen julkaiseminen – mahdollistaa monenlaiset julkaisut eri kokoisille yleisöille sekä pitkän elinkaaren kirjalle.

Poesian julkaisemat teokset ovat pääsääntöisesti vapaasti saatavilla pdf-muodossa noin puoli vuotta ilmestymisen jälkeen; tästä poiketaan ainoastaan tekijänoikeudellisista tai kirjan olomuotoon liittyvistä syistä. Maksuttomalla pdf-julkaisemisella tahdomme edistää taiteen tasavertaista saavutettavuutta, sen liikkuvuutta ja tästä syntyvää ennustamatonta hyvää.

Kirjojen lisäksi julkaisemme Poesiavihkot-sarjaa, jonka teokset ovat kirjaa suppeampia, itsenäisiä ja usein uusia muotoja etsiviä kokonaisuuksia, sekä Noesis-verkkolehteä, joka keskittyy runouden syventyvään lukemiseen.


Käsikirjoitus

Poesia ottaa vastaan uusia käsikirjoituksia vain ennaltamäärättyinä ajankohtina. Lue hakuohjeet täältä.

Osuuskunta Poesia on kohdannut myönteisen ongelman: sähköpostiimme saapuu niin runsaasti käsikirjoituksia, että toimituksemme on joutunut pohtimaan kuinka voisimme huomioida niiden erilaisia lähtökohtia ja ansioita mahdollisimman tasapuolisesti. 

Päädyimme ratkaisuun, jossa siirrymme ottamaan käsikirjoituksia vastaan ennalta määrättyinä ajankohtina. Näin menetellen esimerkiksi saapumisjärjestys ei vaikuta lukemiseen ja valintoihin.

Ehdotuksia Poesiavihkot-sarjaan (enintään 30 sivua) voi lähettää myös muina ajankohtina osoitteeseen erkka.filander@poesia.fi


Tukijat

Poesian kehitystä ja toimintaa ovat tukeneet Tiina ja Antti Herlinin säätiö vuonna 2015 sekä Koneen Säätiö vuosina 2014, 2016 ja 2018-2021.


Osuuskunta Poesian jäsenet 2022

Virpi Alanen, Kristian Blomberg, Mikko Branders, Mikael Brygger, Erkka Filander, Pauliina Haasjoki, Tytti Heikkinen, Kimmo Kallio, Mari Koski, Sirpa Kyyrönen, Tiina Lehikoinen, V.S. Luoma-aho, Teemu Manninen, Raisa Marjamäki, Harry Salmenniemi, Henriikka Tavi, Jouni Teittinen, Olli-Pekka Tennilä, Miia Toivio ja Virpi Vairinen.

Osuuskunta Poesian hallitus 2021–22

Erkka Filander, Pauliina Haasjoki (vpj), Sirpa Kyyrönen (pj), Tiina Lehikoinen, Olli-Pekka Tennilä


Yhteystiedot

Osuuskunta Poesia
Sähköttäjänkatu 2 E 2
00520 Helsinki
puh. 044 7177 409
poesia.fi | info@poesia.fi

Toimitus
Olli-Pekka Tennilä
kustannuspäällikkö
olli-pekka.tennila(a)poesia.fi
0400 532 153

Tuotanto, viestintä ja myynti
Kimmo Kallio
Tuottaja
kimmo.kallio(a)poesia.fi
0400 478 167
– painoyhteistyö, graafikot

Arvostelukappaleet
tiedotus(a)poesia.fi
044 7177 409

Poesiavihkot
Erkka Filander
Päätoimittaja
erkka.filander(a)poesia.fi

Hallituksen puheenjohtaja
Sirpa Kyyrönen
sirpa.kyyronen(a)poesia.fi
045 136 5595