V. S. Luoma-ahon Kronologi vuoden aforismikirjaksi

Suomen aforismiyhdistys on valinnut vuoden 2013 aforismikirjaksi V. S. Luoma-ahon teoksen Kronologi.

Vuoden aforismikirja valittiin nyt yhdeksännen kerran. Aiemmin on palkittu muun muassa Markku Envallin, Jarkko Laineen, Tiina Lehikoisen, Pekka Kejosen ja Hilja Mörsärin teokset.

Valinnan teki yhdistyksen nimeämä kolmihenkinen raati, johon kuuluivat kriitikko Miikka Laihinen, toimittaja Nadja Nowak ja aforisti Janne Tompuri.

Raati perustelee valintansa näin:

”V.S. Luoma-ahon Kronologi edustaa sarjallisen muodon loppuun asti harkittua hallintaa. Teoksen lukukokemuksessa ei merkityksellisty runon ja aforismin suhde, vaan ennemminkin monilajisista aineksista rakentuvan persoonallisen ilmaisun artikuloima koherentti teoskokonaisuus. Luoma-ahon ilmaisu uudistaa aforistiikkaa etenkin teosrakenteen tasolla. Yksittäisten aforismien tai irrallisten aforismisarjojen sijaan Kronologissa korostuu koko teoksen laajuinen, miltei kerronnallisena hahmottuva tunnelma. Teos kytkee lisäksi oivaltavasti yhteen sekä aforistiikalle että tieteisfiktiolle ominaisen kriittisen, yhteiskunnallisenkin pohjavireen. Teoksen voi kokea myös intiimiksi ja visuaaliseksi: välähdyksenomaisia näkyjä seesteisestä rappiosta, joka edustaa teoksen kertojalle jonkinlaista sopusointua tai sisäistä mielenrauhaa. Kronologi on erinomaista kirjallisuutta.”