Poesiavihkot on uudenlainen julkaisusarja kaunokirjallisuudelle

Poesiavihkot on uudenlainen julkaisusarja kaunokirjallisuudelle. Kirjaa lyhyemmät, itsenäiset kirjalliset kokonaisuudet ilmestyvät vähintään kolme kertaa vuodessa.

Poesiavihkoja päätoimittaa Poesian entinen kustannuspäällikkö, runoilija Kristian Blomberg. Ensimmäiset poesiavihkot ilmestyivät lokakuussa 2015. Vihkoja voi ostaa ja tilata osoitteessa poesia.fi/vihkot.

poesiavihkot-macro

Taustalla chapbook-formaatti

Vihkoa muistuttava chapbook-formaatti on muissa maissa tarjonnut jo pitkään toimivan julkaisuvaihtoehdon vähälevikkisemmälle kirjallisuudelle. Poesiavihkot tuo chapbook-muodon Suomeen ennakkotilausmahdollisuudella.

Poesiavihkot keskittyy kirjaa tiiviimpiin ja ajankohtaisempiin kirjallisiin kokonaisuuksiin: esseisiin, runosarjoihin, runoelmiin ja proosaan. Vihkomuoto antaa kirjoittajille lehtiä laajemman tilan ja vapauden ja ne ovat löydettävissä helpommin kuin kulttuurilehdissä julkaistut yksittäiset tekstit.

Vaikka jokainen vihko on aina oma itsenäinen kokonaisuutensa, vihkot rinnastuvat laajuutensa ja työmääränsä puolesta kulttuuri- ja kirjallisuuslehtiin, jolloin esikoisteoskynnys ei ylity.

Poesiavihkoissa julkaistaan vuosittain vähintään kolme nimikettä. Vihkoja pyritään kuitenkin julkaisemaan joka vuosi niin monta kuin mahdollista. Jokainen ylimääräinen numero lähetetään tilaajille kaupan päälle. Tilaajat saavat joka vuosi myös tilaajalahjoja, merkittäviä alennuksia sekä kutsuja tapahtumiin.

Poesiavihkot etsii tekstejä ja tekijöitä

Poesiavihkojen toimitus etsii tekstejä, jotka sopivat erityisesti vihkon muotoon ja kirjallisen vihkon ideaan. Ajatuksemme Poesiavihkojen takana voidaan tiivistää seuraavasti:

  1. Kirjamuoto on vaarassa väsyä, jos se ainoana kaunokirjallisesti kommunikoivana julkaisurakenteena pakottaa kaiken kirjoituksen ja kaiken lukemisen omiin lainalaisuuksiinsa.
  2. Poesiavihkoissa julkaistaan sellaisia kirjallisia kokonaisuuksia, jotka eivät ole riittävän pitkiä kirjaksi mutta joiden teoksellinen identiteetti on niin voimakas, ettei niitä ole mielekästä julkaista pelkästään jonkin teoksen osana tai osastona.
  3. Vihkot julkaistaan kulttuurilehden statuksella, mikä tarkoittaa etteivät ne ole institutionaalisesti samalla tasolla varsinaisten kirjojen kanssa esimerkiksi tiedotuksen, apurahojen tai kritiikkiperustaisen julkisuuden näkökulmasta.

Mikäli tunnistat yllä luonnostellun idean resonoivan sinussa ja olet valmis hyväksymään sen seuraukset, ota yhteyttä ja lähetä meille käsikirjoituksesi sekä vapaamuotoinen saatekirje.