Todellista musiikkia. Kokeellisuuden idea musiikin avantgardemanifesteissa

Tanja Tiekso

Taideteoreettinen väitöskirja Todellista musiikkia tutkii musiikillisen kokeellisuuden käsitettä tarkastelemalla esimerkiksi äänitaidetta, vapaata improvisaatiota, noisea ja elektronista musiikkia. Kokeellisuuden näkökulmasta on tärkeää oivaltaa, että mikä tahansa äänellinen – tai äänetönkin – toiminta voidaan ymmärtää musiikkina.

Tutkimus hyödyntää etenkin Herbert Marcusen ja Martin Heideggerin filosofioita ja väittää, että musiikillinen kokeellisuus on pikemminkin maailmassaolemisen tapa kuin jonkin tietynlaisen musiikin harjoittamista. Sen lisäksi, että on pohdittava uudenlaisia ja eettisesti kestäviä tapoja esittää, kokea, kuunnella ja ymmärtää musiikkia on myös luotava aivan uudenlaisia elämäntavan malleja. Musiikin, hyvän elämän ja menestyksen käsitteet on määriteltävä uudelleen.

Tutkimuksen aineistoon sisältyy yli 50 avantgardemanifestia, joiden keskeisimpiä kirjoittajia ovat mm. John Cage, Luigi Russolo ja Edgard Varèse.

 

 

310 sivua
Taitto: Kristian Blomberg
Kansi: Pauliina Mäkelä
ISBN: 978-952-305-002-0
ISBN: 978-952-305-003-7 (pdf)
Luokitus 78.11, 70.01
Ilmestyy tammikuussa 2014

25,00 

“Todellista musiikkia on kulttuuri- ja tutkimuspoliittisesti radikaali työ, joka uudistaa tutkimuskenttäänsä. Tiekso perustelee historiallisesti ja filosofisesti, suoraan, kiihkottomasti ja silti tinkimättömästi, miksi kokeellisen musiikin kumouksellisuus on edelleen ajankohtainen kysymys ja kokemus.”

Antti Salminen

Tanja Tiekso

Tanja Tiekso (s. 1977) on helsinkiläinen taiteentutkija, toimittaja, muusikko ja kriitikko. Julkaisuissaan hän on keskittynyt avantgarde-, ääni- ja ympäristötaiteeseen sekä kokeelliseen, elektroniseen ja klassiseen nykymusiikkiin. (lisää…)