Kaisa Ahvenjärvi

FT Kaisa Ahvenjärvi (s. 1977) on saamelaisen kirjallisuuden ja taiteen tutkija Jyväskylän yliopistossa. Ahvenjärvi on opiskellut saamea Helsingin ja Tromssan yliopistoissa. Hänen väitöskirjansa Päivitettyä perinnettä käsittelee saamelaista identiteettiä ja sen representaatioita saamenkielisessä nykyrunoudessa.