Anna Helle

FT Anna Helle toimii nykykirjallisuuden tutkijana Jyväskylän yliopistossa.

Hänen tämänhetkinen tutkimuksensa kartoittaa suomalaisen nykykulttuurin mielialoja kirjallisuuden kautta ja tarjoaa tietoa tavoista, joilla kaunokirjallisuus vaikuttaa lukijoihin.

Helle on kääntänyt ranskalaista teoriaa (mm. Gilles Deleuze). Hän on Mahdollisen Kirjallisuuden Seuran jäsen ja yksi Kollektiiviromaani Ihmiskokeita tekijöistä.

Teokset