Muotoutuva idea, muotoutuva teksti – huomioita Tekstinauhojen kirjoittamisesta

“Runoteoksen Tekstinauhoja – In large, well-organized termite colonies syntyhistoria on samalla teoksen idean kehittymisen ja tarkentumisen historia. Kirjoittaminen on ollut tekeillä olevan teoksen tutkimista. Ymmärrys sen luonteesta on laajentunut ja tarkentunut, ja teoksen todellisuus alkanut noudattaa tiukempia sääntöjä. Seuraavassa lueteltavat säännöt ja rajoitteet ovat syntyneet puolentoista vuoden aikana – sama aika on kulunut runofragmenttien kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. (…)”

Henriikka Tavin ja Mikael Bryggerin kirjoitus Tekstinauhojen syntyhistoriasta »