Erkka Filander

Erkka Filander (s. 1993) on ollut koko ikänsä espoolainen. Filander on matkustellut paljon Euroopassa, varsinkin Roomassa. Hänen kosketinkiviään ovat englantilaiset romantikot John Keats ja Percy Bysshe Shelley.

Teokset

Kuvia